Exclusiv:

Se introduce sala de detenție pentru elevi

Sala de detențieSala de detenție a fost introdusă de...

Oficial! Cu aceste sume vor fi plătiți profesorii la Evaluarea Națională și Bacalaureat în 2024

OficialOficial, sumele de bani cu care vor fi plătite...

Lucrezi în educație? Poți să decontezi 500 de lei pentru ochelari

Angajații din domeniul educației, alături de ceilalți bugetari, își pot deconta contravaloarea a 500 de lei în situația în care au nevoie de ochelari noi sau de alte dispozitive de corecție.

OFICIAL: așa se decontează achizițiile realizate prin primele de carieră didactică și profesională

Oficial

Un document oficial emis de Ministerul Invetițiilor și Proiectelor Europene face lumină asupra modului în care vor fi deconate achizițiile realizate prin primele de carieră didactică și profesională.

Beneficiarii eligibili

Beneficiarii eligibili sunt:

a) cadrele didactice şi didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar de stat;
b) cadrele didactice din sistemul de învăţământ universitar de stat;
c) personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar, precum şi personalul nedidactic din învăţământul universitar.

Categoriile de cheltuieli

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt:

a) pentru prima de carieră prevăzută la art. 3 lit. a), cheltuielile eligibile sunt formate din:
(i) cheltuieli privind cursurile de pregătire profesională, precum şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;
(ii) cheltuieli pentru echipamente IT;

(iii) cheltuieli privind cărţi de specialitate, precum şi alte categorii de cheltuieli asimilate acestora;
(iv) un procent de până la 30% din valoarea nominală a primei de carieră didactică pentru
acoperirea de nevoi didactice individuale specifice ale cadrelor didactice;

b) pentru prima de carieră prevăzută la art. 3 lit. b) cheltuielile eligibile sunt formate din:

(i) cursuri de pregătire profesională, pentru a asigura desfăşurarea, în condiţii calitative cât mai
bune, a activităţilor educaţionale derulate în unităţile de învăţământ de stat;
(ii) alte categorii de cheltuieli necesare desfăşurate în sprijinul activităţii educaţionale.

Decontare prima de carieră didactică – lit. a

Pentru prima de carieră prevăzută la art. 3 lit. a), cheltuielile vor fi justificate prin prezentarea următoarelor documente. (vezi și imaginea anexă 1 de mai jos):

Tip cheltuialăDocumente justificativeResponsabil
furnizare documente
Responsabil colectare şi
arhivare documente
(i) Cheltuieli privind
cursurile de pregătire
profesională, precum şi
alte categorii de cheltuieli
asimilate acestora
Diploma de absolvire/
participare la curs, în care
se menţionează perioada
de derulare a cursului

……

Dovada plăţii la unitatea
afiliată
Beneficiar final
conform art. 2 lit. a) şi b)

……

Unitate emitentă
Instituţia de învăţământ ( unde beneficiarul final îşi desfăşoară
activitatea ) va conforma cu
originalul copia documentului
justificativ şi o va arhiva, fizic
sau electronic.

……

Unitate emitentă
(ii) Cheltuieli pentru
echipamente IT
Dovada plăţii la unitatea
afiliată
Unitate emitentăUnitate emitentă
(iii) Cheltuieli privind
cărţi de specialitate,
precum şi alte categorii de
cheltuieli asimilate
acestora
Dovada plăţii la unitatea
afiliată
Unitate emitentăUnitate emitentă
(iv) Un procent de până la
30% din valoarea
nominală a primei de
carieră didactică pentru
acoperirea de nevoi
didactice individuale
specifice ale cadrelor didactice
Referat semnat de către
beneficiarul final, privind
corelarea dintre produsul/
serviciul achiziţionat şi
„nevoia didactică
individuală specifică”,
original

…..

Dovada plăţii la unitatea
afiliată
Beneficiar final
conform art. 2 lit. a)
şi b)

Unitate emitentă
Instituţia de învăţământ (unde
beneficiarul final îşi desfăşoară
activitatea) va păstra originalul
documentului justificativ şi îl
va arhiva, fizic sau electronic.

……

Unitate emitentă

Decontare prima de carieră didactică – lit. b

Pentru prima de carieră prevăzută la art. 3 lit. b), cheltuielile vor fi justificate prin prezentarea următoarelor documente (vezi și imaginea anexă 2 de mai jos):

Tip cheltuialăDocumente justificativeResponsabil
furnizare documente
Responsabil colectare şi
arhivare documente
(i) Cursuri de pregătire
profesională, pentru a
asigura desfăşurarea, în
condiţii calitative cât mai
bune, a activităţilor
educaţionale derulate în
unităţile de învăţământ de
stat
Diploma de
absolvire/participare la
curs, în care se
menţionează perioada de
derulare a cursului şi din
care să reiasă încadrarea
cursului în tipologia şi
necesarul de cursuri de
pregătire profesională
pentru personalul
nedidactic, pentru anul
şcolar şi universitar 2023
2024, prevăzută în anexa
care face parte integrantă
din Ordinul ministrului
educaţiei nr. 6.322/2023

……

Dovada plăţii la unitatea
afiliată
Beneficiar final
conform art. 2 lit. c)

……

Unitate emitentă
Instituţia de învăţământ (unde
beneficiarul final îşi desfăşoară
activitatea) va conforma cu
originalul copia documentului
justificativ şi o va arhiva, fizic
sau electronic.

……

Unitate emitentă
(ii) Alte categorii de
cheltuieli necesare
desfăşurate în sprijinul
activităţii educaţionale
Documente care atestă
conformitatea cu actele
administrative emise de
Ministerul Educaţiei în
baza art. 4 alin. (3) din
ordonanţa de urgenţă

….

Dovada plăţii la unitatea
afiliată
Beneficiar final
conform art. 2 lit. c)

……

Unitate emitentă
Instituţia de învăţământ (unde
beneficiarul final îşi desfăşoară
activitatea) va conforma cu
originalul copia documentului
justificativ şi o va arhiva, fizic
sau electronic.

……

Unitate emitentă

Important

Documentele justificative prevăzute la art. 6 lit. b) pct. (i) şi (iv), respectiv la lit. c), pentru furnizarea cărora este responsabil beneficiarul final, pot fi solicitate de către unitatea de implementare de la nivelul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene în vederea verificării eligibilităţii cheltuielilor efectuate.

Unitatea de implementare de la nivelul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene va primi de la Ministerul Educaţiei listele centralizate şi asumate cu beneficiarii finali şi le va păstra împreună cu comunicările oficiale dintre aceştia, pentru a asigura pista de audit în vederea confirmării eligibilităţii beneficiarilor finali ai măsurilor de susţinere a activităţii didactice.

Anexe

În situația în care tabelele nu pot fi vizualizate în mod confortabil, acestea sunt disponibile sub formă de imagine mai jos.

Pentru prima de carieră prevăzută la art. 3 lit. a), cheltuielile vor fi justificate prin prezentarea următoarelor documente. (Anexa 1)

Pentru prima de carieră prevăzută la art. 3 lit. b), cheltuielile vor fi justificate prin prezentarea următoarelor documente (Anexa 2)

Cele mai noi

Se introduce sala de detenție pentru elevi

Sala de detențieSala de detenție a fost introdusă de...

Oficial! Cu aceste sume vor fi plătiți profesorii la Evaluarea Națională și Bacalaureat în 2024

OficialOficial, sumele de bani cu care vor fi plătite...

Lucrezi în educație? Poți să decontezi 500 de lei pentru ochelari

Angajații din domeniul educației, alături de ceilalți bugetari, își pot deconta contravaloarea a 500 de lei în situația în care au nevoie de ochelari noi sau de alte dispozitive de corecție.

Corigențe 2024: vezi în ce perioadă se dau

Corigențe 2024În anul școlar 2023-2024, situația elevilor cu una...

Newsletter

Nu rata!

Se introduce sala de detenție pentru elevi

Sala de detențieSala de detenție a fost introdusă de...

Oficial! Cu aceste sume vor fi plătiți profesorii la Evaluarea Națională și Bacalaureat în 2024

OficialOficial, sumele de bani cu care vor fi plătite...

Lucrezi în educație? Poți să decontezi 500 de lei pentru ochelari

Angajații din domeniul educației, alături de ceilalți bugetari, își pot deconta contravaloarea a 500 de lei în situația în care au nevoie de ochelari noi sau de alte dispozitive de corecție.

Corigențe 2024: vezi în ce perioadă se dau

Corigențe 2024În anul școlar 2023-2024, situația elevilor cu una...

Anul școlar 2023-2024: care este numărul minim de note și cum se încheie mediile

Anul școlar 2023-2024Pentru definitivarea situațiilor școlare ale elevilor în...

Se introduce sala de detenție pentru elevi

Sala de detențieSala de detenție a fost introdusă de Ministerul Educației în proiectul de Statut al Elevului 2024. Documentul este pus în consultare publică...

Oficial! Cu aceste sume vor fi plătiți profesorii la Evaluarea Națională și Bacalaureat în 2024

OficialOficial, sumele de bani cu care vor fi plătite cadrele didactice care sunt în comisiile de desfășurare a examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat...

Lucrezi în educație? Poți să decontezi 500 de lei pentru ochelari

Angajații din domeniul educației, alături de ceilalți bugetari, își pot deconta contravaloarea a 500 de lei în situația în care au nevoie de ochelari noi sau de alte dispozitive de corecție.