Exclusiv:

Se introduce sala de detenție pentru elevi

Sala de detențieSala de detenție a fost introdusă de...

Oficial! Cu aceste sume vor fi plătiți profesorii la Evaluarea Națională și Bacalaureat în 2024

OficialOficial, sumele de bani cu care vor fi plătite...

Lucrezi în educație? Poți să decontezi 500 de lei pentru ochelari

Angajații din domeniul educației, alături de ceilalți bugetari, își pot deconta contravaloarea a 500 de lei în situația în care au nevoie de ochelari noi sau de alte dispozitive de corecție.

Anul școlar 2023-2024: care este numărul minim de note și cum se încheie mediile

Anul școlar 2023-2024

Pentru definitivarea situațiilor școlare ale elevilor în anul școlar 2023-2024 ne raportăm la ROFUIP (Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar).

Numărul minim de note

Numărul minim de note pentru încheierea mediilor anuale se calculează după formula: numărul de ore pe săptămână + 3. Astfel:

  • 4 note minim pentru disciplinele cu o oră pe săptămână
  • 5 note minim pentru disciplinele cu două ore pe săptămână
  • 8 note minim pentru disciplinele cu 5 ore pe săptămână

Art. 109 (4) Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.

ROFUIP

Atenție la medii!

Cîteva reguli privitoare la medii:

  • Mediile se consemnează în catalog cu cerneală roșie (poate fi și un pix cu gel de aceeași culoare)
  • Media se calculează prin rotunjire în favoarea elevului, la o diferetă de 50 de sutimi. Astfel 4.50 devine 5 iar 4.49 devine 4.

Art. 109. — (1) La fiecare disciplină de studiu/modul se încheie anual o singură medie, calculată prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

ROFUIP

Coringențele

Este declarat corigent acel elev care are o medie sub 5. Elevii corigenți vor avea cel puțin o notă în plus comparativ cu numărul minim de note necesare încheierii mediilor. Această ultimă notă trebuie obținută în ultimele 3 săptămâni de școală.

Art. 108 (6) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o notă în plus față de numărul de calificative/note prevăzut la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de regulă, în ultimele trei săptămâni ale anului școlar.

ROFUIP

Media generală anuală

Media anuală se calculează ca medie aritmetică a tuturor mediilor anuale de la toate disciplinele. Rotunjirea se referă la a treia zecimală. Astfel, 9.676 devine 9.68.

Art. 109(4) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele și de la purtare.

ROFUIP

Elevii repetenți

Sunt imediat declarați repetenți elevii care au cel puțin 3 corigențe sau care au medie la purtare mai mică de 6 (calificativul insuficient), precum și cei care nu se prezintă la examenul de corigență.

Art. 120. — (1) Sunt declarați repetenți:
a) elevii care au obținut calificativul „Insuficient”/medii anuale sub 5 la mai mult de două discipline de învățământ/module care se finalizează la sfârșitul anului școlar. Prevederile se aplică și elevilor care nu au promovat examenele de corigență în sesiunea specială, organizată în conformitate cu art. 119 alin. (4);
b) elevii care au obținut la purtare calificativul anual „Insuficient”/media anuală mai mică de 6;
c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau, după caz, la sesiunea specială prevăzută la art. 119 alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care se află în situație de corigență;
d) elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o disciplină/un modul;

Elevii amânați

În situația în care nu se pot încheia medile, la una sau mai multe discipline, din cauza numărului mare de absențe motivate și nemotivate, elevul primește statutul de amânat. Situația școlară a acestuia poate fi clarificată în urma unei sesiuni speciale de examinare.

Art. 117. — Sunt declarați amânați elevii cărora nu li se poate definitiva situația școlară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:
a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un an școlar la
disciplinele/modulele respective și nu au numărul minim de calificative/note prevăzut de prezentul regulament;
b) au fost scutiți de frecvență de către directorul unității de învățământ în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri și concursuri profesionale, cultural- artistice și sportive, interne și internaționale, cantonamente și pregătire specializată;
c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educației;
d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări;
e) nu au un număr suficient de calificative/note necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au calificativele/ mediile anuale la disciplinele/modulele respective consemnate în catalog de către cadrul didactic din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.

ROFUIP

Art. 118. — Încheierea situației școlare a elevilor amânați se face înaintea sesiunii de corigențe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administrație. Elevii amânați care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați se pot prezenta la sesiunea de examene de corigențe. Elevii declarați amânați din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscriși în clasa pentru care nu s-a încheiat situația școlară.

ROFUIP

Cele mai noi

Se introduce sala de detenție pentru elevi

Sala de detențieSala de detenție a fost introdusă de...

Oficial! Cu aceste sume vor fi plătiți profesorii la Evaluarea Națională și Bacalaureat în 2024

OficialOficial, sumele de bani cu care vor fi plătite...

Lucrezi în educație? Poți să decontezi 500 de lei pentru ochelari

Angajații din domeniul educației, alături de ceilalți bugetari, își pot deconta contravaloarea a 500 de lei în situația în care au nevoie de ochelari noi sau de alte dispozitive de corecție.

Corigențe 2024: vezi în ce perioadă se dau

Corigențe 2024În anul școlar 2023-2024, situația elevilor cu una...

Newsletter

Nu rata!

Se introduce sala de detenție pentru elevi

Sala de detențieSala de detenție a fost introdusă de...

Oficial! Cu aceste sume vor fi plătiți profesorii la Evaluarea Națională și Bacalaureat în 2024

OficialOficial, sumele de bani cu care vor fi plătite...

Lucrezi în educație? Poți să decontezi 500 de lei pentru ochelari

Angajații din domeniul educației, alături de ceilalți bugetari, își pot deconta contravaloarea a 500 de lei în situația în care au nevoie de ochelari noi sau de alte dispozitive de corecție.

Corigențe 2024: vezi în ce perioadă se dau

Corigențe 2024În anul școlar 2023-2024, situația elevilor cu una...

Lucrezi în educație? 4 noutăți financiare pentru a doua parte a anului 2024

Lucrezi în educație?4 noutăți financiare îi așteaptă pe cei...

Se introduce sala de detenție pentru elevi

Sala de detențieSala de detenție a fost introdusă de Ministerul Educației în proiectul de Statut al Elevului 2024. Documentul este pus în consultare publică...

Oficial! Cu aceste sume vor fi plătiți profesorii la Evaluarea Națională și Bacalaureat în 2024

OficialOficial, sumele de bani cu care vor fi plătite cadrele didactice care sunt în comisiile de desfășurare a examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat...

Lucrezi în educație? Poți să decontezi 500 de lei pentru ochelari

Angajații din domeniul educației, alături de ceilalți bugetari, își pot deconta contravaloarea a 500 de lei în situația în care au nevoie de ochelari noi sau de alte dispozitive de corecție.